TOPLANTI VE KONGRELER

2019 Yılı Toplantıları

15 - 17 Şubat 2019 1. Psoriasis Kış Akademisi
Hilton Hotel İzmir

2018 Yılı Toplantıları

29 - 30 Eylül 2018 Psoriasis Güncel Tedavi Yaklaşımları
29 Mart - 1 Nisan 2018 III.Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Antalya

2014 Yılı Toplantıları

4 - 6 Nisan 2014 I.Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Antalya