III.Ulusal Psoriasis Sempozyumu Ardından


3. Ulusal Psoriasis Sempozyumu 29 Mart- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya da düzenlendi. 225 katılımcının iştirakıyla düzenlenen sempozyumda üç gün boyunca psoriasis tüm yönleriyle ele alındı. Sempozyum boyunca düzenlenen 7 panelde ,

  • psoriasis immünogenetiği,
  • psoriasis ve ilişkili durumlar,
  • yaşam döngüsünde psoriasis,
  • psoriasisin değişik yüzleri,
  • psoriasis tedavisinde güncel kavramlar,
  • tanı ve tedavide fiziksel modaliteler ve
  • psoriasis tedavisinde gelecek

tüm yönleriyle ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, 5 uydu sempozyumda psoriasisin güncel tedavi yöntemleri tartışılmış, ödüllü serbest bildiri ve olgu takdimi oturumları düzenlenmiştir.

Sempozyumun son gününde gerçekleştirilen yuvarlak masa atölyelerinde ise katılımcılar psoriasisin konvansiyonel tedavilerine yönelik pratik sorun ve çözüm önerilerini tartışarak konsensüs raporları oluşturma fırsatı buldular.  

Yüksek akademik düzeyi, zengin paylaşım ortamı ve sosyal yönüyle katılımcıların beğenilerini toplayan sempozyum 2020 yılında gerçekleşecek 4. toplantı için geri sayıma başladı.