TOPLANTI VE KONGRELER

2018 Yılı Toplantıları

29 Mart - 1 Nisan 2018 III.Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Antalya

2014 Yılı Toplantıları

4 - 6 Nisan 2014 I.Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Antalya